1.
جابریم, برادرانر, موسویسغ, اقحوانی شجریم. مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.). jhorts4 [اینترنت]. 1 جولای 2015 [ارجاع شده 28 مارس 2020];29(3):426-34. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/32414