1.
جوادیت. اثر پاکلوبوترازول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و تبادلات گازی گلابی در شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری. jhorts4 [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 3 آوریل 2020];30(2):336-47. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/43779