1.
رنجبرا, احمدین. اثر دو نوع اکسین ایندول بوتریک اسید، نفتالین استیک اسید و بسترهای کاشت بر ریشه‌زایی قلمه‌های رز مینیاتوری (Rosa hybrida). jhorts4 [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 25 فوریه 2020];30(3):520-8. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/48045