1.
حسنی جیفرودیح, محب الدینیم, اسماعیل‌پورب, چمنیا. بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– graecum) در شرایط درون شیشه ای. jhorts4 [اینترنت]. 25 فوریه 2017 [ارجاع شده 3 آوریل 2020];31(1):180-9. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/49180