1.
عابدی قشلاقیا, ربیعیو, قاسمیم, فتاحی مقدمج, رضویف. بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری. jhorts4 [اینترنت]. 25 فوریه 2017 [ارجاع شده 8 آوریل 2020];31(2):412-24. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/58587