1.
حیات¬الغیبیسمح, مظفریعا. بررسی تاثیر نیتریک اکسید (NO) بر پرآوری و ریشه¬زایی ریزقلمه پایه¬های سیب MM111 و MM106 در شرایط درون¬شیشه¬ای. jhorts4 [اینترنت]. 19 ژوئن 2019 [ارجاع شده 18 فوریه 2020];33(1):65-7. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/70173