کلیدواژه‌ها = فلورسانس کلروفیل
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر جیبرلیک‌اسید و طیف‌های مختلف نور LED بر کیفیت نشاءCyclamen persicum Mill.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22067/jhs.2021.71343.1071

بدری غلامیان دهکردی؛ سعید ریزی؛ مسعود قاسمی قهساره


3. مطالعه تأثیر فلزات سنگین کادمیم و سرب بر خصوصیات رشد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 235-251

10.22067/jhs.2021.61820.0

سید محمد باقر رضوی نیا؛ نسیبه پورقاسمیان؛ فرزاد نجفی