کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 23
1. ارزیابی تحمل برخی از ارقام انگور نسبت به تنش خشکی با استفاده از مطالعات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.22067/jhs.2021.67767.1004

شیما سروری؛ احمد اصغرزاده؛ علی مرجانی؛ ملیحه صمدی کاظمی


4. واکنش جمعیت‌های خربزه ایرانی به شرایط کم آبیاری

دوره 34، شماره 1، بهار 1399، صفحه 161-169

10.22067/jhorts4.v34i1.81707

محمد رضا ناروئی راد؛ بهنام بخشی؛ جهانگیر عباس کوهپایگانی؛ احمد قاسمی؛ منصور فاضلی رستم پور


5. شبیه‌سازی پاسخ جوانه‌زنی هندوانه (Citrullus lanatus Thunb.) به دما و پتانسیل آب

دوره 33، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 727-741

10.22067/jhorts4.v33i4.80628

سید فرهاد صابرعلی؛ حسین نستری نصرآبادی؛ زهرا شیرمحمدی علی اکبر خانی


10. تاثیر تنش خشکی بر کیفیت ظاهری، خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی 3 گونه چمن بومی

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 216-225

10.22067/jhorts4.v0i0.56264

رامین مهدوی؛ مهدی پارسا؛ علی گزانچیان؛ حمیدرضا خزاعی


13. اثر رژیم‌های کم آبیاری روی برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی چهار رقم انجیر

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 501-517

10.22067/jhorts4.v29i4.51520

غلامحسین داوری نژاد؛ سمیه شیربانی؛ مهدی زارعی


14. اثر تیمارهای کم آبیاری بر خصوصیات رویشی وکمیت و کیفیت سیب رقم گلدن دلیشز

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 610-620

10.22067/jhorts4.v29i4.32401

عیسی ارجی؛ بنفشه حسنی؛ هوشنگ قمرنیا


17. ارزیابی محتوای نسبی ژنوم و پاسخ به خشکی در دانهال های فستوکای بلند جمع آوری شده در ایران

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 134-141

10.22067/jhorts4.v0i0.31417

محسن کافی؛ نیر اعظم خوش خلق سیما؛ عبدالمجید لیاقت


18. بررسی اثر ترکیبات آمینواسیدی، فولویک اسید و استروئیدی در انگور دیم خلیلی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 524-534

10.22067/jhorts4.v0i0.22767

محمد سعید تدین؛ غلامرضا معافپوریان؛ ندا مفتون آزاد


21. بررسی تأثیر کم‌آبیاری بر تغییرات یونی، محتوای نسبی آب برگ، میزان پرولین و برخی ویژگی‌های ظاهری گیاه اطلسی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 347-359

10.22067/jhorts4.v0i0.42836

مسعود باقری زاده؛ فریده آل بوعلی؛ حمید صادقی؛ شورانگیز جوانمردی


22. اثر دور آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی پرتقال تامسون ناول پیوند شده بر روی سه پایه مرکبات

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 416-426

10.22067/jhorts4.v0i0.42866

محمود قاسم نژاد؛ علی مومن پور؛ علیرضا عبداله پور؛ علیرضا شیخ اشکوری