کلیدواژه‌ها = کمپوست
تاثیر کود‌های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.)

دوره 30، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 597-604

10.22067/jhorts4.v0i0.25107

فریما دعایی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ رضا قربانی؛ احمد بالندری


اثر افزودن چند ماده آلی در بستر کشت برشاخص‌های رشدی شب بوگلدانی (Matthiola incana cv. Column Crimson)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 576-583

10.22067/jhorts4.v0i0.25425

مهسا صالحی؛ نعمت الله اعتمادی؛ ناصر هنرجو؛ مهرداد جعفرپور


اثرات کمپوست پیله بادام زمینی به عنوان بستر کشت بر رشد گیاه زینتی دراسنا (Dracaena marginata L.)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 34-42

10.22067/jhorts4.v0i0.35045

علی محمدی ترکاشوند؛ مرضیه علیدوست؛ علی محبوب خمامی