تأثیر 1-متیل‌سیکلو‌پروپن و کلرید کلسیم بر افزایش طول عمر انباری میوه رسیده سبز زیتون رقم "میشن"

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثرات تیمارهای 1-متیل‌سیکلو‌پروپن و کلرید کلسیم به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر بر تغییرات کیفیت پس از برداشت میوه رسیده سبز زیتون رقم "میشن" مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در طول آزمایش تغییرات شاخص‌های کلروفیل (SPAD)، راندمان کوانتومی فتوسیستم II (Fv/Fm) و رنگ پوست و همچنین سفتی گوشت میوه مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه میانگین‌ها نشان داد میوه‌های تیمار نشده (شاهد) در مدت 14 روز نرم شدند. این در حالی بود که تیمار 1-متیل‌سیکلو‌پروپن از نرم شدن گوشت و توسعه رنگ پوست میوه زیتون جلوگیری کرد. همچنین تیمار 1-متیل‌سیکلو‌پروپن اثر ناچیزی بر جلوگیری از کاهش راندمان کوانتومی فتوسیستم II پوست میوه نشان داد. تیمار میوه‌های زیتون به وسیله کلرید کلسیم نرم شدن بافت میوه را به تأخیر انداخت، امّا اثری بر شاخص‌های کلروفیل، راندمان کوانتومی فتوسیستم II و رنگ پوست میوه نداشت. میوه‌های تیمار شده با ترکیب 1-متیل‌سیکلو‌پروپن و کلرید کلسیم اثر هم‌افزایی بر جلوگیری از نرم شدن گوشت میوه نشان دادند و با حداقل تغییر رنگ به مدت 35 روز انبامانی، سفت باقی ماندند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of 1-Methylecyclopropene (1-MCP) and Calcium Chloride (CaCl2) on Increasing Storage Longevity in Mature-Green “Mission” Olives

نویسندگان [English]

  • M. Mackvandi
  • S. Shahpory
  • A.A. Ramin
چکیده [English]

The effects of postharvest application of 1-methylcyclopropene (1-MCP) and calcium chloride dip or their combination on storage quality of mature-green olives (Olea Europaea cv. mission) were examined. The experiment was conducted using a completely randomized design with three replications, in a factorial array. The effects of treatments were evaluated by recording: chlorophyll (SPAD), quantum efficiency of photosystem II (Fv/Fm), skin color and flesh firmness. Results showed that, non-treated fruits (control) softened within 14 days (2 weeks) after harvest, While, postharvest treatment with 1-MCP significantly reduced the fruit softening and color changes. Furthermore, 1-MCP had only minor effect on quantum efficiency of photosystem II (Fv/Fm). The CaCl2 treatments showed a significant reduction in fruit softening, but had no effects on chlorophyll (SPAD), quantum efficiency of photosystem II (Fv/Fm) and fruit color. It was concluded that the combination of 1-MCP and CaCl2 had synergistic effect on preventing of fruit softening. Hence, olives remained firmness for 35 days at 20oC with minimum softening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1-Methylcyclopropene
  • Calcium chloride
  • Olive
  • storage