[1]
بیاتح., عزیزیم., شورم. و وحدتین. 2012. تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy). علوم باغبانی. 25, 4 (مارس 2012). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11602.