[1]
اردکانیا., داوری‌نژادغ. و عزیزیم. 2013. بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus armeniaca L.) رقم "لاسگردی". علوم باغبانی. 27, 3 (سپتامبر 2013), 326-334. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.26390.