[1]
حقیقی م. و کافی م. 2014. اثر سمیت کادمیم بر تغییر میزان شاخص‌های پرولین و آنتی اکسیدان‌ها در کاهو (Lactuca sativa L.). علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 359-366. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30529.