[1]
ابریشم چی پ., گنجعلی ع., بیک خورمیزی ع. و آوان ا. 2014. تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی. علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 383-393. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30577.