[1]
عباسی م., حیدری م. و رحیمی م. 2014. بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید. علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 394-399. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30581.