[1]
غنی ع., نعمتی س.ح., عزیزی م., سحرخیز م.ج. و فارسی م. 2014. بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.). علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 433-443. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30656.