[1]
محمودی سورستانیم. 2016. مطالعه تغییرات روزانه تبادلات گازی برگ گیاهان بادرنجبویه، نعناع گربه‌ای، ریحان مقدس و ریحان بوشهری در شهرستان اهواز. علوم باغبانی. 30, 3 (آوریل 2016), 395-405. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.32087.