[1]
جعفریپ. و جلالیا. 2015. تاثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری. علوم باغبانی. 30, 1 (دسامبر 2015), 80-87. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.36224.