(1)
رستمی ح. ا.; طباطبایی س. ج.; زارع نهندی ف.; حاجی‌لو ج. اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون. jhorts4 2013, 27, 18-26.