(1)
عباسیم.; حیدریم.; رحیمیم. بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium Guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید. jhorts4 2014, 27, 394-399.