(1)
غنی ع.; نعمتی س. ح.; عزیزی م.; سحرخیز م. ج.; فارسی م. بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha Spicata L.). jhorts4 2014, 27, 433-443.