(1)
جعفریپ.; جلالیا. تاثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری. jhorts4 2015, 30, 80-87.