(1)
عادل م. ج.; امیری م. ا.; نجاتیان م. ع. تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون. jhorts4 2016, 30, 133-140.