بیاتح.; عزیزیم.; شورم.; وحدتین. تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy). علوم باغبانی, v. 25, n. 4, 7 مارس 2012.