رستمی ح. ا.; طباطبایی س. ج.; زارع نهندی ف.; حاجی‌لو ج. اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون. علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 18-26, 17 abr. 2013.