خلج م. ع.; ادریسی ب. اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (Polianthes tuberose L. ’Double’). علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 59-66, 17 abr. 2013.