محمدی‌نژاد ش.; غلامی م.; اثنی عشری م. بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60. علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 67-73, 17 abr. 2013.