احمدی ز.; میردهقان س. ح.; حکم آبادی ح.; شمشیری م. ح. استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه. علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 367-374, 4 jan. 2014.