ابریشم چی پ.; گنجعلی ع.; بیک خورمیزی ع.; آوان ا. تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی. علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 383-393, 5 jan. 2014.