عباسیم.; حیدریم.; رحیمیم. بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید. علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 394-399, 5 ژانویه 2014.