غنی ع.; نعمتی س. ح.; عزیزی م.; سحرخیز م. ج.; فارسی م. بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.). علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 433-443, 6 jan. 2014.