محمودی سورستانیم. مطالعه تغییرات روزانه تبادلات گازی برگ گیاهان بادرنجبویه، نعناع گربه‌ای، ریحان مقدس و ریحان بوشهری در شهرستان اهواز. علوم باغبانی, v. 30, n. 3, p. 395-405, 24 آوریل 2016.