جعفریپ.; جلالیا. تاثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری. علوم باغبانی, v. 30, n. 1, p. 80-87, 28 دسامبر 2015.