عادل م. ج.; امیری م. ا.; نجاتیان م. ع. تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون. علوم باغبانی, v. 30, n. 1, p. 133-140, 14 fev. 2016.