محمدی س.; عزیزی م. بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.). علوم باغبانی, v. 28, n. 4, p. 435-445, 15 mar. 2015.