عباسی م.; ذاکرین ع.; حیدری م. اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera indica L.). علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.