نعمتی س.; اسماعیلی ع. ا.; داوری نژاد غ.; فارسی م. اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.