دلشاد م.; علفتاحی ر.; تقوی ت. س.; پارسی نژاد م. بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.