پیغام‌زاده ک.; کاظمی‌تبار س.; امیری ا. اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L). علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.