عبادی م.; عزیزی م.; امیدبیگی ر.; حسن زاده خیاط م. بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov). علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.