محمدی مقدم م.; افشاری ح.; محمدی گل تپه ا.; حکم آبادی ح.; راد س. بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.