پرویزی خ.; سوری ج.; محمودی ر. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.