شهریاری ا.; باقری ع.; شریفی ا.; مشتاقی ن. کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.