اردکانیالهام, داوری‌نژادغلامحسین, و عزیزیمجید. 2013. “بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus Armeniaca L.) رقم "لاسگردی"”. علوم باغبانی 27 (3), 326-34. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.26390.