حقیقی مریم, و کافی محسن. 2014. “اثر سمیت کادمیم بر تغییر میزان شاخص‌های پرولین و آنتی اکسیدان‌ها در کاهو (Lactuca Sativa L.)”. علوم باغبانی 27 (4), 359-66. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30529.