محمودی سورستانیم. (2016) “مطالعه تغییرات روزانه تبادلات گازی برگ گیاهان بادرنجبویه، نعناع گربه‌ای، ریحان مقدس و ریحان بوشهری در شهرستان اهواز”, علوم باغبانی, 30(3), صص 395-405. doi: 10.22067/jhorts4.v30i3.32087.