[1]
بیاتح., عزیزیم., شورم., و وحدتین., “تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy)”, jhorts4, ج 25, ش 4, مارس 2012.