[1]
احمدی ز., میردهقان س. ح., حکم آبادی ح., و شمشیری م. ح., “استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 367-374, ژانویه 2014.