[1]
عباسیم., حیدریم., و رحیمیم., “بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 394-399, ژانویه 2014.