[1]
عباسی م., حیدری م., و رحیمی م., “بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 394-399, ژانویه 2014.