[1]
غنی ع., نعمتی س. ح., عزیزی م., سحرخیز م. ج., و فارسی م., “بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.)”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 433-443, ژانویه 2014.